abge­sagt — Pil­gern auf dem Jakobsweg

Ziel­grup­pe: Jugend­lei­tun­gen der DJK-Diözesanverbände

Ver­an­stal­tungs­ort: Sant­ia­go de Compostela

Infor­ma­tio­nen: https://djk-sportjugend.meetingmasters.de/jakobsweg?request_locale=de

Anmel­dung: https://djk-sportjugend.meetingmasters.de/jakobsweg/booking?request_locale=de

 

Datum

15 - 23 Okt 2022
Vorbei!

Uhrzeit

Ganztägig

Veranstaltungsort

Santiago de Compostela